Sau 1 bức hình ngon mắt, cần những ngón hoa tay

Hậu trường buổi chụp menu cho nhà hàng Ếch Xanh.

Đánh giá

No Comments Yet.

Leave a Reply