TRANSLATE

All Posts By Koo

Làng bích họa Tam Kỳ Quảng Nam mời bạn ghé chơi

Featured

L

àng bích họa Tam Thanh Quảng Nam giờ đã có nhiều thay đổi so với nhiều năm về trước sau đợt đập phá những ngôi nhà xuống cấp hồi năm 2017. Tuy nhiên, nếu bạn đến Đà Nẵng hay Quảng Ngãi, cũng nên ghé qua một lần để cảm nhận sức sống hồi sinh ở làng quê miền Trung này.

6